92.

Koliko tuge može u jedan svijet da stane? Koliko ljepote u jedno ogledalo? Ako je tužan jedan svijet i suosjećamo istinski, u ogledalu nećemo naći ništa ...